Internet - biznis korisnici

Biznis ponuda "STREAMNET" Internet

Internet provajder „Neša Stream doo“ Vam nudi kvalitetan internet u biznis varijanti priključenja za pravna lica:

Napomena: Oprema koja se postavlja na lokacijama korisnika, je projektovana i testirana za rad isključivo u opsegu od 5GHz, jer je opseg od 2.4GHz veoma podložan smetnjama i ograničen u brzini prenosa i kvalitetu veze.

Biznis Varijanta *:

Korisnik odmah plaća sve troškove priključka** koji iznose 12.000,00 din. bez uračunatog pdv-a i prvu mesečnu pretplatu za izabrani tarifni paket. Nakon toga počinje redovno da plaća samo mesečnu pretplatu i to unapred, odnosno do kraja tekućeg meseca za svaki naredni mesec, sve do isteka ugovora.

Ugovor je na dvanaest (12) meseci i ukoliko se početkom poslednjeg meseca pred isticanje ne podnese zahtev za raskid ugovora, isti se automatski produžuje na narednh dvanaest (12) meseci.

Po uplati troškova priključenja oprema ostaje u trajnom vlasništvu korisnika.

NAPOMENE :

- * Navedene varijante su za slučaj da su zadovoljeni minimalni tehnički uslovi na lokaciji korisnika.

U slučaju da ovi uslovi nisu ostvarivi sa našom tipskom opremom, za korisnika će biti napravljena specijalna ponuda,ukoliko je ikako moguće ostvariti minimalne tehničke uslove za pružanje usluge.

- **U troškove priključka uračunato je: ispitivanje tehničkih mogućnosti za kvalitetnu vezu, kablovi (do 40m po korisniku), potreban potrošni materijal, kao i neophodni radovi na montaži, konačnom uspostavljanju internet usluge i obuci korisnika.

- Ukoliko postoji potreba, Korisniku mogu biti postavljeni i kablovi duži od 40m, pri čemu će razlika u dužini, biti naplaćena dodatno po važećem cenovniku Provajdera.

 • Privremena isključenja neplatiša vrše se po isteku uplate za određeni vremenski period.

Cenovnik – Biznis Flat 12 meseci (neograničeni pristup)

Simetrični tarifni paketi (brzina protoka u kbps)

Cena(din.) bez PDV-a

(minimalna cena)

Simetrični tarifni paketi (brzina protoka u kbps)

Cena(din.) bez PDV-a

(minimalna cena)

1024/1024

1.100,00

4096/4096

3.900,00

1536/1536

1.500,00

6144/6144

5.800,00

2048/2048

2.100,00

8192/8192

7.700,00

 

3072/3072

3.000,00

10240/10240

9.500,00

Napomena: Sve gore navedene brzine protoka nisu garantovane već su maksimalne koje se mogu ostvariti pri optimalnim tenhičkim uslovima.

 

 • Korisnik može menjati tarifni paket iz datog cenovnika u toku ugovorenog perioda po želji , stim što je u obavezi da promenu tarifnog paketa najavi barem 5 dana pre isteka korišćenja tekućeg.

 • Usluga troškova korišćenja statičke IP adrese se dodatno naplaćuje 400RSD + PDV mesečno.

 • KONTAKT

 • Tel: 035/565-445

 • 035/81-000-12

  065/22-60-481

  WebSite:www.nesastream.com  i   www.streamnet.rs

  Ulica: Ive Andrića 60 Paraćin